تعرفه اجرای آسفالت

  نوع روکش
هزینه آسفالت+حمل+اجرا زیر سازی(در صورت نیاز)
 آسفالت ۳ سانتی متری  هر متر مربع ۱۲ هزار تومان  هر متر مربع ۲۵۰۰ تومان
 آسفالت ۵ سانتی متری  هر متر مربع ۱۶ هزار تومان هر متر مربع ۲۵۰۰ تومان
 آسفالت ۷ سانتی متری  هر متر مربع ۲۱ هزار تومان  هر متر مربع ۲۵۰۰ تومان

 

 

**با توجه به نوسانات قیمت قیر ،آسفالت و سایر مصالح قیمت های درج شده بصورت کاملاً قطعی نمی باشند.**

*پروژه های بالای ۱۰۰۰ متر که بصورت نقدی پرداخت شوند شامل ۳% تخفیف میشوند*

۰۹۱۳۵۴۷۴۹۵۹ ← آرش رشیدی← مدیر وبسایت