آسفالت چیست؟

آسفالت ماده‌ای ترکیبی است که از مخلوط کردن شن و ماسه و قیر ساخته می‌شود و در ساخت جاده، باند فرودگاه،محوطه ها و پشت بام ساختمان‌ها به کار گرفته می‌شود.

که در آسفالت قیر و مصالح سنگی گرماگرم مخلوط شوند و گرماگرم پخش و متراکم گردند وسپس با غلطک های دستی و موتوی محکم و کوبیده میشوند.

آسفالت باید طوری طراحی و اجرا گردد که تحمل بارهای وارده را داشته و در مقابل اثرات سوء آب، یخبندان و تغییرات درجه حرارت، مقاومت کرده و دوام آورد. ضمن اینکه که قبل از اجرای آسفالت باید محوطه مورد نظر از نظر زیرسازی آماده باشد تا آسفالت به بهترین نحو ممکن ریخته و کوبیده و محکم شود.

IMG12422686